"Un pom in plus, mai multi oameni sanatosi"
Livada Locatia

SC PomAltoi SRL Bacau

Obiectul de activitate:

Producere si comercializare pomi altoiti

Locatia firmei:

Bacau, str Licurici nr. 44

Contact:

dr. ing. Florin Acatrinei, tel: 0740768118Tratamente pomi fructiferi
PROGRAM TRATAMENTE MAR
Nr trat.FENOFAZA - PERIOADAACTIUNEA DE COMBATEREPESTICID -DOZA
1*Umflarea mugurilor
(10-30.III)
fainare,
foc bacterian,
boli scoarta
zeama bordouleza-1,5%+
zeama sulfocalcica-2%
zeama bordouleza 1,5%+
Microthiol 0,8%
2*Dezmugurit
(1-15. IV)
rapan,
foc bacterian,
fainare,
monilioza,
oua acarieni,
oua insecte,
gargarita mug.,
paduchele San Jose
Champion 0,4%+
Microthiol 0,8 %+
Confidor oil 1,5 %
Funguran 0,4 %+
Kumulus 0,8 %+
Aplaudus 1,5 %
Champion 0,4%+
Microthiol 0,8 %+
Novadim 0,2 %(pt.gargarita)
3*Inaltarea inflorescentelorrapan,
fainare,
monilioza,
afide,
defoliatori
Champion 0,4%+
Microthiol 0,8 %+
Calypso 0,02%
Kocide 0,4 %
Sulphur 0,8 %
Calypso 0,02%
4Infloritrapan
fainare
monilioza
Aliette 0,3%
Chorus 200 g/Ha +
Champion 0.04%
5*Scuturarea petalelor
1sep.-30 nov
rapan
fainare
monilioza
afide
defoliatori
Flint Plus 0.125%+
Karate Zeon 0.015 %
Stroby 0,015%+
Delan0,05%+
Mavrik 0,05%
Systhane C 0.1% +
Faster 0.025%
6Fruct 0.5-1 cm
(10-20 mai)
rapan
fainare
monilioza
afide
defoliatori
Shavit F 0.2 %+
Actara 0,01%
Score 0,02%+
Reldan0.15%
7*Fruct 1,5-2 cm
(25 mai-5 iun)
rapan
fainare
monilioza
afide
defoliatori viermele
omida p.
Flint Plus 0.125%+
Karate Zeon 0.015 %
Stroby 0,015%+
Merpan 0,2%+
Mavrik 0,05%
Systhane C 0.1% +
NovadimP 0,15%
8*Fruct 2-3 cm
(5-15 iun)
rapan
fainare
monilioza
afide
defoliatori
viermele
omida p.
Shavit F 0.2 %+
Actara 0,01%
Score 0,02%+
Reldan0.15%
9Fruct 3-4 cm
(15-25 iun)
rapan
fainare
monilioza
afide
defoliatori
paduche S.J
lanos
Maccany 0.15
Calypso 0.02%
Systhane C 0.1% +
NovadimP 0,15%
10Fruct 4-5 cm
(25-iun-5 iul)
rapan
fainare
monilioza
afide
defoliatori
paduche S.J
lanos
acarieni(daca sunt)
Folicur solo 0,05 %
Pyrinex Quick 0,15%
Nissorun 0,03 % (acar.)
Orius 0,05%
Nurelle D 0,1 %
Demitan 0,07% (acar.)
11*fruct 5-6 cm
(10-25 iul)
rapan
fainare
monilioza
afide
defoliatori
viermele
Shavit F 0,2%+
Decis 2,5EC -0,05%
12*25 iul-5 augrapan
fainare
monilioza
afide
defoliatori
viermele mar
paduche S.J
lanos
acarieni(daca sunt)
Clarinet 0,1%+
NovadimP 0,15%+
Omite 0,1 (acar.)
Merpan 0,2 %+
Microthiol 0,4%+
Reldan 0,15%+
Envidor 0,04% (acar.)
1310-15 augrapan
monilioza
afide
defoliatori
viermele mar
paduche S.J
lanos
acarieni(daca sunt)
Dithane 0,2%
Pyrinex Quick 0,15%
Penstyl 0,05%(acar.)
1425 aug- 5 septmonilioza
putregai depozit
Topsin 0,1% sau
Magnate 0,09%
1510-30 octdupa recoltare elimin. rezerva boliSulfat de cupru 2%
Sus

PROGRAM TRATAMENTE PRUN
Nr trat.FENOFAZA-PERIOADAACTIUNEA DE COMBATEREPESTICID -DOZA
1*Dezmugurit
-separare boboci florali
Monilioza
boli foliare
paduchele de San Jose
oua acarieni
afide
zeama bordouleza-1,5%+
Confidor oil -1,5%
Champion+
Confidor oil -1,5%br>
2*Boboc albMonilioza
ciuruire
viespea cu ferastrau
defoliatori
Champion -0,4%+
Calipso -0.02
3*Scuturarea petalelorMonilioza
ciuruire
viespea cu fierastrau
viespea samburilor T1
defoliatori
Topsin -0,1%+
Mavrik-0.05%
4*La 10-12 zile de la scuturarea petalelor
(10-20 mai)
Monilioza
ciuruire
viespea samburilorT2
defoliatori
afide
Merpan-0,2% +
Novadim -P 0,15%
5*20-30 maiMonilioza
ciuruire
viespea samburilorT3
viermele prunelorG1T1
defoliatori
afide
Dithane-0,2% +
Coragen -0,1%
6*1-15 iunieMonilioza
ciuruire
viermele prunelor G1T2
pad.San JoseG1T1
paduche testos
defoliatori
afide
Bravo- 0,15%+
Actara- 0,01%
Champion 0.3%+
Calipso 0,02%
715-25 iunieMonilioza
ciuruire
pad.San JoseG1T2
defoliatori
afide
acarieni(daca sunt)
Folpan -0,2% +
Pyrinex Q -0,1%
8*15-20 iulieMonilioza
ciuruire
viermele prunelorG2T1
defoliatori
afide
acarieni (daca sunt)
Signum-0,05% +
Novadim -0,15%+
Demitan 0,07% (acaricid)
9*25 iul-5 august(la soiurile tarzii)Monilioza
ciuruire
viermele prunelorG2T2
defoliatori
afide
paduchele San JoseG2T1
acarieni (daca sunt)
Topsin -0,1% +
Mospilan -0,03%+
Nissorun- 0,03%( acaricid)
1010-15 august
(la soiurile tarzii)
Monilioza
ciuruire
viermele prunelorG2T3
defoliatori
afide
paduchele San JoseG2T2
acarieni (daca sunt)
Rovral -0,1%+
Reldan -0,15%+
Omite -0,1% (acaricid)
1110-30 octdupa recoltare elimin.rezerva boliSulfat de cupru 2%
Sus
   PomAltoi 2011